Zespół Redakcyjny

REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF: Beata Krzywosz-Rynkiewicz UWM, Olsztyn

Z-ca REDAKTORA NACZELNEGO/ Vice EDITOR-IN-CHIEF: Adam Tarnowski, UMK Toruń

SEKRETARZ REDAKCJI / SECRETARY: Martyna Kotyśko, UWM Olsztyn

 

REDAKTORZY PROWADZĄCY / MANAGING EDITORS:

Arkadiusz Białek, UJ Kraków

Agnieszka Burnos, UW Warszawa

Ewelina Kamasz, UWM Olsztyn

Łukasz Miciuk, UMK Toruń

Magdalena Marzec, UWM Olsztyn

 

HONOROWY CZŁONEK I DORADCA ZESPOŁU REDAKCYJNEGO/ HONORARY MEMBER AND ADVISOR TO THE EDITORIAL TEAM

Andrzej Sękowski