Nabór tekstów na rok 2022/Call for papers for 2022

Szanowni Państwo,

w imieniu Redakcji Przeglądu Psychologicznego informujemy o rozpoczęciu naboru tekstów na rok 2022.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o naborze (https://przegladpsychologiczny.uwm.edu.pl/o-czasopismie/nabor-tekstow-2022-oraz-numer-specjalny-2023) oraz zaktualizowanymi wytycznymi dla Autorów.

Zgłaszanie tekstów odbywa się za pośrednictwem platformy online czasopisma: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp/about/submissions

Wszelkie pytania można również kierować na adres mailowy Redakcji: przegladpsychologiczny@uwm.edu.pl

=========================================

Dear Sirs,

on behalf of the Editorial Board of The Review of Psychology, we would like to inform you about the beginning of the call for papers for 2022.

We invite you to read the information about the call (https://przegladpsychologiczny.uwm.edu.pl/en/about-journal/call-papers-2022-and-invitation-special-issue-2023) and the updated guidelines for Authors.

Submission of texts is made through the journal's online platform: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp/about/submissions

Any questions can also be directed to the Editorial Office email address: przegladpsychologiczny@uwm.edu.pl